• Đối với khách hàng ở xa: Vui lòng chuyển khoản thanh toán trước. Sau đó chúng tôi sẽ gửi hàng tới địa chỉ của quý khách hàng. 
  • Đối với khách hàng tại các khu vực HN, HCM hoặc các tỉnh mà chúng tôi có thể di chuyển tới có thể thanh toán tiền mặt sau khi nhận hàng hoặc thanh toán chuyển khoản.
  • Đối với các khách hàng đại lý và dự án: Thanh toán sẽ phụ thuộc vào điều khoản thoả thuận giữa hai bên.