Âm thanh đa vùng 2.0

5.000.000  4.560.000 

– Nguồn cấp: 5,5 VDC/ 1A
– Nhiệt độ hoạt động: 0 C – 50 C
– Độ ẩm hoạt động: 0 – 95%
– Truyền thông: Zigbee HA 1.2
– Kích thước: 80 x 80 x 20 mm
– Khối lượng: 150 g