Âm thanh đa vùng Lumi Input Module LM-INPUT

2.850.000  2.430.000