Điều khiển cửa cuốn bằng điện thoại thông minh – INUTDOOR

2.500.000  2.450.000 

Điều khiển tiện lợi 

Một bảng điều khiển, điều khiển cửa cuốn ở mọi nơi Wifi và Internet

Cài đặt dễ dàng

Chỉ cần gắn điện, cài đặt thiết bị và thiết đặt tự do trong một lần.

Bảo mật hàng đầu

Chúng tôi xem việc bảo mật thiết bị của bạn là ưu tiên hàng đầu! Chỉ có bạn và những người bạn cho phép mới được điều khiển thiết bị.

Điều khiển cửa cuốn bằng điện thoại thông minh – INUTDOOR

Giả rẻ