Quạt Trần Memory

8.960.000 

Quạt Trần Memory

Kích thước: Quạt trần sải cánh 1,27m

Động cơ: DC Motor

Công xuất: 5w-45w

Số cánh: 03 cánh

Chiều cao: 36Cm

Ty quạt: 20Cm