Quạt trần Solid MP

6.990.000 

Quạt trần sải cánh 1,32m

Chất liệu: Cánh gỗ nguyên khối

Số cánh: Quạt trần 3 Cánh

Khoảng giá: Từ 6 – 10 triệu

Vị trí: Trong nhà

Đèn: Không đèn