Khu vực HN và HCM: Miễn phí vận chuyển. Phí lắp đặt ( nếu có) sẽ được tính thêm tuỳ khu vực.

Các khu vực tỉnh xa: Sẽ được tính thêm phí vận chuyển và lắp đặt tuỳ khoảng cách địa lý tới HN hoặc HCM.